Firma

FE_POIR_poziom_pl znak_barw_rp_poziom_szara_ramka_cmyk FE_POPC_poziom_pl

 

 

 

Firma NIKA TRANS Sp.  z o. o. skorzystała z projektu:

Dotacja na kapitał obrotowy dla NIKA TRANS Sp. z o. o. z siedzibą w Pilchowicach powiat Gliwicki, woj. Śląskie, ul. Dworcowa 2, NIP: 6312666479, REGON 365979656, KRS 0000649917.

Opis Projektu:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA>57015 (2020/N)

Okres realizacji projektu:

01/07/2020-30/09/2020